banner

Gooik

Een vernieuwend h()eerlijk Vlaams Gooik, dat wil ik bereiken!

 

Gooik staat al 20 jaar stil!  

Verandering is nodig want Kester, Leerbeek, Oetingen, Strijland en Gooik verdienen beter.
Het huidige bestuur is blijven hangen in de 19e eeuw en is gebaseerd op een ongezond cliëntelisme.

Indien het roer nu niet omgegooid wordt, belanden we binnen 10 jaar in situaties zoals Sint-Pieters-Leeuw of Dilbeek. Na jaren van non-beleid door de traditionele partijen is het daar nu aan de N-VA om de brokken te lijmen nu deze gemeentes bijna deel uitmaken van Brussel.

 

In Gooik kan dit anders, moet dit anders! Samen met mijn collega’s van N-VA wil ik de kentering mogelijk maken voor het te laat is. Hiervoor zijn volgende acties nodig!

 

  • Eerlijk beleid: de Gooikenaar verdient het dat zijn centen correct gebruikt worden, dan zijn fraude-onderzoeken in het gemeentehuis niet langer nodig.
  • Ruimtelijke Ordening:  elke Gooikenaar is gelijk! Iedereen moet op dezelfde manier vergoed of behandeld worden door het bestuur, ook bij onteigening of bouwaanvraag. Ik wil ook vermijden dat dorpskernen omgebouwd worden tot stadskernen .
  • Middenstand: stop de duur betaalde studies en zeilen (“basjen”) die zonder vergunning geplaatst worden vlak voor de verkiezingen. Steek de middenstand een hart onder de riem door een echt ondersteunend beleid, met specifieke aandacht voor handelszaken in de woonkernen.
  • Ruilverkaveling en de  super-serre in Paddenbroek tegenover projecten voor de Gooikenaars: stop de grote geldverslindende projecten die niets opleveren voor de inwoners van het dorp en gebruik dit geld voor projecten waar de Gooikenaar iets aan heeft!
  • Vlaamse identiteit: respect voor de Vlaamse identiteit en taal in het gemeentehuis, op straat, op school. Iedereen is welkom, zolang je maar deel wil uitmaken van onze gemeenschap.

 

Laat Gooik zijn landelijke uitstraling en dorpsgevoel behouden door als bestuur zelf het goede voorbeeld te geven!

Niet met holle slogans in de eigen politieke magazines, maar door een eerlijk en doortastend beleid dat alle Gooikenaars (de oorspronkelijke en de nieuwe!) aanspreekt.

Gooikse vlag