banner

Vlaanderen

Vlaanderen is in vier jaar tijd enorm veranderd. Hetzelfde kan gezegd worden van onze partij. Vandaag is de N-VA niet langer de uitdager, maar wel de grootste partij van Vlaanderen. Die veranderde context vraagt om een andere houding. Want ook in de toekomst moeten wij ons blijven inzetten voor Verandering. De N-VA neemt haar verantwoordelijkheid voor een Veilig en Verantwoord Vlaanderen. VEILIG Op het vlak van veiligheid, drugshandel en terreur blijven de uitdagingen groot. Door gegevens uit te wisselen en samen te werken over de landsgrenzen heen, kunnen we internationale misdaad de kop indrukken. Daarvoor is een verdere reorganisatie nodig van onze politiediensten en onze defensie. VERANTWOORD Sociaal-economisch zijn er nog heel wat hervormingen nodig om de schulden uit het verleden af te bouwen en onze welvaart verder te ontplooien. We moeten nu handelen om onze pensioenen en onze gezondheidszorg voor morgen zeker en sociaal te houden. VLAAMS We mogen trots zijn op onze Vlaamse identiteit, op onze manier van leven. De N-VA gelooft in gemeenschapsvorming. Wij streven naar een gastvrij Vlaanderen waarin nieuwkomers het burgerschap kunnen verwerven en dat gebruiken als springplank om hun dromen waar te maken. Een veilig, welvarend en warm Vlaanderen. Daar gaat de N-VA voor. 

fier om Vlaming te zijn!