brief aan de Gooikenaars!

Beste Gooikenaar,

Gooik staat al 20 jaar stil en wordt bestuurd zoals in het begin van vorige eeuw!

Willen we onze Vlaamse eigenheid en een  warm dorpsgevoel behouden, dan is er verandering nodig want Kester, Leerbeek, Oetingen, Strijland en Gooik verdienen beter.

Ik ben iemand die niet rond de pot draait en direct zegt wat ik bedoel, dus hierbij de zaken die beter moeten en waarvan ik zeker ben dat we dit met onze N-VA-ploeg ook beter kunnen doen dan het huidige bestuur:

  • Eerlijk beleid: de Gooikenaar verdient het dat zijn centen correct gebruikt worden, dan zijn fraude-onderzoeken in het gemeentehuis niet langer nodig. Een correcte toepassing van de wet en iedereen gelijk voor deze wet, hoe moeilijk kan dat nu zijn?
  • Ruimtelijke Ordening:  elke Gooikenaar is gelijk! Iedereen moet op dezelfde manier vergoed of behandeld worden door het bestuur, ook bij onteigening of bouwaanvraag.
    Je vergoeding of je vergunning mag niet afhankelijk zijn van wie je bent, “iedereen gelijk voor de wet” en niet zoals nu “iedereen behandeld volgens naam, lidkaart en afkomst”.
  • Middenstand: stop de duur betaalde studies en zeilen (“basjen”) die zonder vergunning geplaatst worden vlak voor de verkiezingen. Steek de middenstand een hart onder de riem door een echt ondersteunend beleid, met specifieke aandacht voor handelszaken in de woonkernen.
  • Ruilverkaveling en de  Paddenbroek-serre tegenover projecten voor de Gooikenaars: stop de grote geldverslindende projecten die niets opleveren voor de inwoners van het dorp en gebruik dit geld voor projecten waar de Gooikenaar iets aan heeft! (een deftig gemeentehuis, deftige huisvesting jeugdhuis en jeugdbewegingen,…)
  • Mobiliteit: we moeten van kern naar kern kunnen fietsen op een veilige manier! Nu heeft Gooik maar 2 fietspaden en weigert het huidig bestuur ook nog een veilig fietspad op de Langestraat dat hen gratis aangeboden wordt, enkel omdat het van een N-VA-minister komt. Ik wil al het nodige doen opdat er eindelijk werk gemaakt wordt van een veilig fietsnetwerk tussen de dorpskernen.

Ik ben iemand van mijn woord, als je me de kans geeft wil ik werk maken van al hetgeen ik hierboven neergeschreven heb!

Met vriendelijke Gooikse groeten,

Kristoff, Stoffel voor de vrienden 

Image
brief aan de Gooikenaars!